דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪11,035שהם86%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הטמנת פסולת בניין, מעורבת ותעשיה

מנהל מקרקעי ישראל, ממ"י - מחוז מרכז ← גרין קליטה ומיחזור בע״מ

12,911

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(29) - ספק יחיד)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪11,035

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪11,035
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)