דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪1,228שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

יו"ר ועדה ציבורית

מנהל מקרקעי ישראל, ממ"י - מחוז צפון ← שר,שחר,חן משרד עו"ד

1,228

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (98200120)

אופן רכישה: 


מינוי חברים בועדות

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,228

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪1,228
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)