דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪10,355שהם86%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הטמנת פסולת תעשיה מאור יהודה לנען - ניקי

מנהל מקרקעי ישראל, ממ"י - מחוז מרכז ← גרין קליטה ומיחזור בע״מ

12,115

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪10,355

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪10,355

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)