דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪998,114שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פיצויים לנספי שואה

מנהל מקרקעי ישראל, ממ"י - מחוז מרכז ← החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע״מ

998,114

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪998,114

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)