דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪9,780שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תכנית לצרכי רישום

מנהל מקרקעי ישראל, רשות למקרקעי ישראל ← רמזי קעואר - מדידות והנדסה אזרחית בע״מ

9,780

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪9,780
2016

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪9,780

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)