דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪1,320שהם86%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רכישת מצלמת וידאו

מנהל מקרקעי ישראל, רשות למקרקעי ישראל ← אדר סוכנויות אודיו שיווק (1991) בע״מ

1,544

סעיף תקציבי: 


הוצאות מחשוב (98200130)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,320

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)