דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪201,924שהם28%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מתן שירותי תכנון

מנהל מקרקעי ישראל, רשות למקרקעי ישראל ← מילוסלבסקי אדריכלים בעמ

737,415

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪201,924

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪201,924

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)