דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪3,299שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רישיון תכנה

רשות התחרות ← קונסיסט מערכות בע״מ

3,299

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(4)(ב)(1) - התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)