דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪7,713שהם78%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כיבוד לשכת מנכ"ל +חלב

הרשות לשירות אזרחי לאומי ← כהן עמרם

10,000

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,897להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,816

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)