דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪233,670שהם93%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חניה

נציבות מס הכנסה, מס הכנסה ← סופוקלס מקרקעין בע״מ

251,878

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪78,200להורדת הדו"ח הרבעוני₪155,470

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪78,200
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪155,470

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)