דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪41,729שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אבטחה צמודה

מכס ומע"מ ← משרד רוה"מ/כד/המשרד הראשי

41,729

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪41,729

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪41,729

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)