דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪19,400שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

דמי רישום לליגה למקומות עבודה מחוז תיכון לעונת משחקים 2017/18

נציבות מס הכנסה, מס הכנסה ← עמותה לספורט במקומות עבודה - "הפועל" מחוז תיכון (ע"ר)

19,400

סעיף תקציבי: 


תפעול (05520120)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(29) - ספק יחיד)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪19,400

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)