דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪409.5שהם94%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בדיקת תקינות נשקים

מכס ומע"מ ← מגנום 009 בע״מ

438.75

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪409.5

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪409.5
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)