דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪7,327שהם107%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

טונר

נציבות מס הכנסה, מס הכנסה ← גטר גרופ בע״מ

6,890

סעיף תקציבי: 


תפעול (05520120)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)