דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 9 חודשים)
עד כה שולמו₪1,400שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הפקת ניוזלטר לרשות

רשות האכיפה והגבייה ← ביינהקר אייל אליהו

1,400

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2023
2022
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,400

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2023
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)