דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 9 חודשים)
עד כה שולמו₪1,652שהם48%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשלומי מים לשכת הוצאה לפועל קרית שמונה 2021

רשות האכיפה והגבייה ← מי התנור בע״מ

3,510

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08550110)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(16) - רשות מקומית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2023
2022להורדת הדו"ח הרבעוני₪472.68
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪767.52להורדת הדו"ח הרבעוני₪411.84
2020

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2023
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)