דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪5,349שהם105%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

טונרים עבור לשכת אשדוד רבעון ב' 2019

רשות האכיפה והגבייה ← הראל טכנולוגיות מידע בע״מ

5,094

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08550110)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪5,349

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)