דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪433,797שהם87%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ניהול המכון להשתלמות רשמים - 1.8.2018-31.7.2019

רשות האכיפה והגבייה ← דן ארבל שופט בדימוס בע״מ

499,649

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08550110)

אופן רכישה: 


מכרז פומבי דו שלבי ממוכן

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪110,353להורדת הדו"ח הרבעוני₪72,060להורדת הדו"ח הרבעוני₪111,441
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪139,942

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)