דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪1,385שהם104%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

טונרים חדרה, רבעון ב' 2016

רשות האכיפה והגבייה ← דנגוט מחשבים בע״מ

1,336

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08550110)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020
2019
2018
2017
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,385

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)