דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪97,162שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ארנונה חדרה 2016

רשות האכיפה והגבייה ← עירית חדרה

96,966

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08550110)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(16) - רשות מקומית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020
2019
2018
2017
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪64,927להורדת הדו"ח הרבעוני₪16,103להורדת הדו"ח הרבעוני₪16,132

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)