דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪261,007שהם78%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בנות שירות לאומי

רשות האכיפה והגבייה ← אגודה להתנדבות - שירות לאומי (ע"ר)

336,000

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08550110)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020
2019
2018
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪21,375להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,306
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪238,327

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)