דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪17,444שהם90%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

איתורים 2015 עכו

רשות האכיפה והגבייה ← עבד אל עזיז עדנאן

19,599

סעיף תקציבי: 


פעולות (08550111)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020
2019
2018
2017
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪17,444

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)