דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪112,287שהם31%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי תקשורת קווית נייחת

רשות האוכלוסין וההגירה ← פרטנר פתרונות תקשורת נייחים שותפות מוגבלת

364,779

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪141.51להורדת הדו"ח הרבעוני₪112,145

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪141.51
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)