דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪337,750שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי הסעות בקרי גבול אילת

רשות האוכלוסין וההגירה ← אגד הסעים בע״מ

339,620

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (68130105)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪34,717להורדת הדו"ח הרבעוני₪34,563להורדת הדו"ח הרבעוני₪90,065להורדת הדו"ח הרבעוני₪80,355
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪250,472להורדת הדו"ח הרבעוני₪77,408להורדת הדו"ח הרבעוני₪-561,108
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪204,289להורדת הדו"ח הרבעוני₪139,960להורדת הדו"ח הרבעוני₪131,898

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪34,717
יולי - ספטמבר₪34,563
אוקטובר - דצמבר₪90,065

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)