דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪82.6שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

החזר הוצאות באילת - שירותי תחקור

רשות האוכלוסין וההגירה ← כחלון יעקב

82.6

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (68110111)

אופן רכישה: 


מכרז סגור עד 400,000 ש"ח-הוראת שעה

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪974.6להורדת הדו"ח הרבעוני₪-892

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪974.6
יולי - ספטמבר₪-892
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)