דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪2,749שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הזמנת נייר צילום לאלנבי

רשות האוכלוסין וההגירה ← גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע״מ

2,749

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (68130105)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,749

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)