דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חותמת לאומית

רשות האוכלוסין וההגירה ← גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע״מ

23,201

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (68110111)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי,פטור ממכרז

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021
2020
2019
2018
2017
2016

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)