דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪295.64שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אירוח משלחת מקצועית מחו"ל

רשות האוכלוסין וההגירה ← קדמא תרבות ובידור בע״מ

295.64

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (68120110)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪295.64

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪295.64
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)