דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪239.4שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כיבוד לישיבות

רשות האוכלוסין וההגירה ← מועב שרותי מזון בע״מ

239.4

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (68110111)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)