דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪473,000שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות מינהל הדיור 2015

רשות האוכלוסין וההגירה ← מינהל הדיור הממשלתי

473,000

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)