דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪3,863שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הזמנת ניירa-4 דחוף תודה

רוה"מ, נציבות שירות המדינה ← קרביץ בע״מ

3,863

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (04550110)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,863
2018

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪3,863
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)