דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪18,823שהם38%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירות ותיקון מזגנים

רוה"מ, נציבות שירות המדינה ← ש.מ. בסט מיזוג ירושלים בע״מ

50,000

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (04550110)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪7,313
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪5,392
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,655
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,094להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,556

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪7,313
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)