דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪10,647שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות לקבלת שירותי ארגון וביצוע ימי עיון

רוה"מ, נציבות שירות המדינה ← אורטל תיירות ונופש בע״מ

10,647

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪10,647

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪10,647
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)