דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪42,309שהם31%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שרותי ניקיון לתקופה 1.7.2020 עד 30.06.2021

רוה"מ, משרד ראש הממשלה ← אלייד - ג'נרי 2 בע״מ

138,865

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (04510111)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪64,559

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪64,559
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)