דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪360,950שהם88%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

העסקת עובדים חיצונים

רוה"מ, ממשל זמין ← תיגבור-מאגר כח אדם מקצועי זמני בע״מ

413,263

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)