דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪44,270שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי ייעוץ.

רוה"מ, ממשל זמין ← מטריקס אי. טי. בע״מ

44,270

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)