דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪3,510שהם76%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אחזקת צמחים במשרדים בגטי לשנת 2021.

משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות הספורט ← חב המשקם לתעסוקת קשישים ובעלי כושר עבודה מוגבל בעמ

4,680

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,755להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,755
2020

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)