דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪27.83שהם67%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ביטוח נסיעה ארה"ב בין התאריכים 18-25/11/2019

משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות הספורט ← משרד האוצר/סוכנות נסיעות ממשלתית

42.16

סעיף תקציבי: 


נסיעות לחו"ל (19410204)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(5) - חברה ממשלתית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪27.83

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)