דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪245,700שהם97%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הפעלת תכנית החונכות תש"ף

משרד המדע והטכנולוגיה ← המכללה האקדמית ספיר (ע"ר)

255,150

סעיף תקציבי: 


מדע וקהילה (19400101)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪245,700

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)