דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪1,750שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אוטובוס מענתות לטקס ז'בוטינסקי

משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות הספורט ← מסיעי אריה שאשא בע״מ

1,750

סעיף תקציבי: 


פעולות (19410304)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,750

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)