דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪31,818שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

טונרים

לשכת הפרסום הממשלתית ← קרביץ בע״מ

31,818

סעיף תקציבי: 


תפעול (89020111)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪31,818

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪31,818
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)