דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪5,000שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מלגות לסטודנטים מהפריפריה לשנת הלימודים תשע"ז

משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות הספורט ← עמותת ורטיגו למחול - ירושלים (ע"ר)

5,000

אופן רכישה: 


תקצוב מוסדות פטור - שאינם תמיכה

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,500להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,500

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)