דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪17,550שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הופעת אביהו מדינה בטקס אנטבה

משרד התרבות והספורט, מינהל התרבות הספורט ← א.מ.ל. הפקות בע״מ

17,550

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(11) - שירותים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018
2017
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪17,550

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)