דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 9 חודשים)
עד כה שולמו₪9,078שהם107%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ציוד מחשוב

משרד התקשורת ← גטר גרופ בע״מ

8,528

סעיף תקציבי: 


הוצאות מחשוב (39110217)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2023
2022
2021
2020
2019
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪663.03
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪663.03להורדת הדו"ח הרבעוני₪7,752
2016

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2023
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)