דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 9 חודשים)
עד כה שולמו₪3,472שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ציוד מחשוב

משרד התקשורת ← צ'יפ פי.סי. טכנולוגיות בע״מ

3,444

סעיף תקציבי: 


הוצאות מחשוב (39110217)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2023
2022
2021
2020
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪-3,472להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,365
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,472
2017
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪106.2

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2023
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)