דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪136,333שהם255%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הסכם שיווק לשכת אל איי

משרד התיירות, Ministry of tourism-consulates ← AMERICA ISRAEL TRAVEL, INC.

53,600

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(31) - התקשרות עם תושב חוץ)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪136,333

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪136,333
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)