דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪1,663שהם113%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

לינה

משרד התיירות ← ר.ר. יזמות וגסטרונומיה בע״מ

1,478

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,663

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪1,663
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)