דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪2,500שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אוטבוס ממוגן ירי מינל הפיתוח

משרד התיירות ← מסיעי אריה שאשא בע״מ

2,500

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,500

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪2,500

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)