דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪785שהם86%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הדרכת סיור מחליטנים

משרד התיירות ← גלייזר חנו

918.45

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪785

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪785

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)