דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪1,148שהם60%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

וועדת ערר רפואית

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ← לבר סגל ענת

1,913

סעיף תקציבי: 


תפעול (40520111)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,148

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪1,148

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)